Người tôi yêu trốn giữa bao người
Bưng mắt tôi đi quờ quạng
Nắm bàn tay nhầm tên mặt
Giật mảnh áo vương sai mất bóng hình

Tôi giấu người yêu vào cõi tâm linh
Dại dột lại bày lên câu chữ
Thiên hạ bới ngổn ngang mảnh vỡ
Tôi dẫm lên nhức những câu hàng

Chút cỏn con lạc chốn nhân gian
Cho kẻ đá đi người nhặt lại
Tôi mắc nợ mình không trang trải
Đốt thành tro vương vãi nhiều thêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]