15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 23:04

Dừng gót phong trần một ít lâu,
Tầm trong lóng đục nghiệm cơ mầu.
Oan gia ví buộc trong tâm khảm,
Quả báo còn treo trước đỉnh đầu.
Nhẹ bước mừng cho người tỉnh mộng,
Ngược giòng thương bấy khách rơi châu.
Lý đời lý đạo nên hoà hiệp,
Suy ngẫm an tường lẽ cạn sâu.

Quả báo trời ban thật chí công,
Dù bao gian khổ dám sờn lòng.
Vì chưng kiếp trước gây oan trái,
Nên bước đường nay phải chập chồng.
Sớm trả nợ đời cho nhẹ nợ;
Gắng đền công quả để bòn công.
Bắn sai nào tại cung tên hỏng,
Chỉ trách riêng mình nhắm chẳng thông.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990