25.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 23:12

Chẳng phải tu là ở miễu am,
Ở non, ở núi, ở rừng thâm;
ở chùa, ở hội hay tư thất,
Nên hiểu tu là rửa sạch tâm.

Vâng! - tu cốt yếu sửa tâm trần,
Noi dấu tiền nhân gắng bước lần;
Vấp ngã, ngã rồi, kiên nhẫn tiến,
Sớm chầy cũng quyết đến bên chân.

Không làm điều quấy gắng làm lành,
Lừa lọc tâm lòng được sạch thanh;
Thương hết muôn loài cùng vạn vật,
Đấy: “lời chánh lý” đã ghi rành.

Bất cứ dù anh giáo phái nào,
Cũng trau tâm tánh giống như nhau;
Tuỳ theo kết quả nhiều hay ít,
Đấy: “Giá người tu” thấp với cao.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990