Đình quán liền thành sánh Tạ gia
Sắc vườn đọ với ráng chiều pha
Phong hầu Tây Vị song liền trúc
Ẩn sĩ Đông Lăng đất tiếp dưa
Ý thích rộn ràng chim cất tiếng
Hương thơm thoang thoảng lá chen hoa
Vui chơi hò hẹn lòng thư thái
Say đến Sâm ngang trăng xế tà.

tửu tận tình do tại