Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2015 09:34

Ngày loan tin hoà bình
Ngày trái đất hồi sinh
Tay trong tay thân ái
Mắt trong mắt đượm tình
Mừng hết thuở điêu linh


Nguồn: Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002