29/02/2024 15:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoà bình

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2015 09:34

 

Ngày loan tin hoà bình
Ngày trái đất hồi sinh
Tay trong tay thân ái
Mắt trong mắt đượm tình
Mừng hết thuở điêu linh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Hoà bình