Hãy đi đi, bạn thân; qua trùng sóng,
Hổ phách vàng chiếu lên trán trong ngày;
Như bộ ngực trinh dưới nụ hôn say,
Buồm căng gió cuốn trong trời lồng lộng.

Bọt biển bạc thêu vàng lên con sóng,
Bờ xa - Là Mante với ngọn tháp đôi,
Sau hàng trăm tháp chuông khác ngân hồi;
Rouen cổ kính và đại dương gầm dữ.

Lưng sư tử già, kinh hồn thuỷ thủ,
Phó mệnh đời theo thuyền gỗ mong manh,
Tay vuốt ve bờm sóng đang lướt nhanh.

Horace đã ngợi ca tàu Trinh nữ:
Cầu xin ông, trong mười bốn dòng chữ,
Thétis tôn sùng, thần nữ mắt xanh.