Biết là xa mà tết lại chẳng về
Biết là gần mà hoa còn mấy độ
Không còn nữa
Tuổi thơ ơi
Không còn nữa
Những bàn chân bé con xới đất.
Không còn nữa
Những cánh hoa đồng tiền cha góp nhặt.
Đã qua rồi
Vườn xưa của ta
Dẫu hạc trắng níu thời gian chậm lại
Tiếng chuông chùa thức hồn ngân nga mãi
Tết chẳng về để ta ngắm hoa
Tết chẳng về đón giao thừa lơ mơ trong rét giá
Mưa xuân cay mắt người xa
Mưa xuân nhớ em cô đơn trên đê vắng
Em nghiêng nghiêng dáng một con thuyền
Em nghiêng nghiêng bên luống hoa
Hái bông hồng trinh nữ...