Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi bruce lee vào 28/10/2010 19:06

Lửa hồng từ dậy mái thành đô,
Đôi chốn lầm than thuở được thua.
Xanh biếc thú vui người ẩn dật,
Bạc đen đường vẩn khách bôn xu.
Suy lường hỡi hỡi đau lòng trí,
Tính quẩn chần chần nát dạ ngu.
Mong tới Vị Xuyên mà hỏi :
Rằng Thương xưa cũng thế này ru?[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]