16/07/2024 13:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Than thời loạn

Tác giả: Thái Duy Thanh - 采唯清

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 28/10/2010 19:06

 

Lửa hồng từ dậy mái thành đô,
Đôi chốn lầm than thuở được thua.
Xanh biếc thú vui người ẩn dật,
Bạc đen đường vẩn khách bôn xu.
Suy lường hỡi hỡi đau lòng trí,
Tính quẩn chần chần nát dạ ngu.
Mong tới Vị Xuyên mà hỏi Lã[1]:
Rằng Thương xưa cũng thế này ru?
[1] Lã Vọng, ngồi câu cá ở Vị Xuyên trước khi ra giúp Chu Văn Vương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Duy Thanh » Than thời loạn