Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 07:50

Canh thâu trằn trọc đứng lại ngồi.
Đáo để nhân tình huyết phải sôi.
Chí cả còn chưa xong chuyện ấy.
Bợm già đâu đã mắc tay rồi…
Má hồng luống để ai cam phận,
Con trẻ đành lìa nở khúc nôi.
Trẻ tạo cột người ghê gớm thiệt,
Hỡi vợ ôi! Với hỡi con ôi!


Nguồn: Phan Đình Liễu, Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ