Tình yêu tự nó điểm trang;
bởi từ tâm thức nên nhan sắc người.

Tình yêu không biết kêu đòi,
mà cho nhân thế gọi mời tự do.

Tình yêu bí ẩn vô bờ,
vì không lý lẽ vòng vo cho mình.

Tình yêu không thể van xin,
chỉ chờ đón nhận trong tình cờ thôi.