Nếu con chỉ là một con chó con
chứ không phải là bé của mẹ,
và con muốn đến ăn trong đĩa ăn của mẹ
thì, mẹ yêu quý ơi, mẹ có sẽ bảo con :
"Không, không được đâu".
Mẹ có sẽ xua con đi, và bảo con :
"cút đi, cái con chó con quỷ quái này"
Thế thì, mẹ ơi, mẹ đi đi, đi đi !
Con sẽ không bao giờ đến khi con nghe mẹ gọi
và sẽ không bao giờ để mẹ cho con ăn nữa.

Nếu con chỉ là một con vẹt nhỏ,
màu xanh
chứ không phải là bé của mẹ,
thì, mẹ yêu quý ơi, mẹ có sẽ cột con lại
để con khỏi bay đi không ?
Mẹ có sẽ đưa ngón tay lên doạ con, và bảo :
"Cái thứ chim khốn khổ, vô ơn kia !
Suốt ngày đêm nó cứ gặm cái dây cột nó" ?
Thế thì, mẹ ơi, mẹ đi đi, đi đi !
Con sẽ bay vào tận rừng xa
Và sẽ không bao giờ
để mẹ giữ được con trong tay nữa.

Thu đi, Đông tới, lại Xuân qua
Ngàn sao đan áo đượm sắc hoa,
Dịu dàng ve hát, hè âu yếm
Ngơ ngác đưa tay với bóng xa.
Gió nam nũng nịu, nào quen biết
Cớ sao đòi kể chuyện tháng ba ?