Em biết anh đang ở nhà
nhưng xin em đừng vội
vào căn phòng của anh

Có thể em nhìn thấy
anh lặng im thế nào
trước tờ giấy trắng

Làm sao anh viết nổi
về tình yêu
khi nghe tiếng gào thét
của những người bị ggiết
và của quân đê hèn
làm sao viết nổi về cái chết
khi nhìn thấy lũ
trẻ con

Xin em đừng vội
vào phòng của anh

Em sẽ thấy một người làm chứng
câm lặng và xấu hổ
của một mối tình
mà cái chết đã thắng


Nguồn: Những bông hồng xanh của nhà thơ (thơ), Tadeusz Różewicz, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)