Tôi đã thấy nhà thơ
gieo gió
anh ta làm rất đạt
như bông hoa
vãi hạt

Ra về
nhà thơ không gặt bão
ôm một bó hoa hồng
những bông hồng màu xanh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)