Năm hai mươi tuổi
tôi không nhìn thấy bầu trời
tôi không nhìn thấy hoa hồng

Tôi không nhìn thấy chim
tôi không nhìn thấy tổ
tôi không nhìn thấy cây
tôi không nhìn thấy thánh Phrăng
tôi không nhìn thấy A-sin và Héc-to
suốt sáu năm ròng
tôi chỉ nhìn thấy máu
máu tươi ộc ra từ lỗ mũi con người

Tôi không tin nước lã hoá thành rượu
Tôi không tin sự đơn độc của tội ác
Tôi không tin những xác người chết rồi có thể đứng lên.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)