Bận bịu với những công việc rất khẩn cấp
tôi đã quên
ai cũng phải
chết

vô trách nhiệm
tôi cứ mãi sao lãng bổn phận đó
hoặc thực hiện nó
một cách hời hợt

từ ngày mai
mọi sự sẽ khác

tôi sẽ bắt đầu chết một cách tỉ mỉ
một cách khôn ngoan một cách lạc quan
chẳng để phí thì giờ

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé