(Viết tặng TLK)

Hạnh phúc là gì, ơi mọi người quanh tôi?
Là tin yêu đơm hạt ở cây đời
Là những khoan dung nở mầm nhân ái
Là biết thứ tha để rạng rỡ môi cười...

Hạnh phúc đơn sơ nếu biết tìm, sẽ gặp
Biết trao, sẽ được nhận gấp đôi
Đừng lo muộn vì ta còn đi tới
Giản dị thôi, nên chẳng sợ xa vời...


(26/3/2010)