Ghét là thương, biết rồi, răng còn hỏi!
Không giận anh là may lắm đó nghe!
Người chi lạ, thấy mắt tui nguýt nhẹ
Lại hiểu ra, là: em đuổi anh về!

Anh có thấy Huế mình mưa da diết
Nắng như điên mà người Huế vẫn hiền?
Dù đi xa với tháng năm biền biệt
Chút ghét - thương mang theo đến mấy miền

Huế là Huế, cứ thâm trầm như thế
Bao ồn ào gửi hết chợ Đông Ba
Sông Hương đã cho em điều bất tuyệt:
Chút duyên thầm đọng lại dẫu mùa qua...


12/5/2011