Mưa từ độ chớm vào đông
Đi qua ngày tháng rồi không muốn về...
Đã xuân sắp sửa gần kề
Mà mưa cứ thế, lê thê Huế buồn
Giọt dài, giọt ngắn lương vương
Cành mai trân lạnh, càng thương nụ hồng!
Lá xanh rơi cạnh lá vàng
Cây run trong gió, mưa tràn cành mưa...


21/01/2011