Thấp nhỏ thấp nhỏ
Gió lộng trời
Lau thân gầy hết mong chống đỡ
Thân đã khô
Bên trong lại rỗng
Sức đâu trỗi giọng vi vu
Lau van xin cùng gió
Kẻ nhẫn tâm tốt bụng kia
Xin ngươi một cú đấm cuối cùng
Làm ơn hoá kiếp
Vốn không nhà
Cho dù phiêu bạt tận chân mây.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)