23/10/2021 13:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bé mọn

Tác giả: Từ Chí Ma - 徐志摩

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2008 00:26

 

Bản dịch của Nguyễn Quốc Đoan

Thấp nhỏ thấp nhỏ
Gió lộng trời
Lau thân gầy hết mong chống đỡ
Thân đã khô
Bên trong lại rỗng
Sức đâu trỗi giọng vi vu
Lau van xin cùng gió
Kẻ nhẫn tâm tốt bụng kia
Xin ngươi một cú đấm cuối cùng
Làm ơn hoá kiếp
Vốn không nhà
Cho dù phiêu bạt tận chân mây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Chí Ma » Bé mọn