Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Trung hiện đại
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2008 00:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/03/2008 11:38

我不知道風是在那一個方向吹

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
在夢的輕波里依洄。

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
她的溫存,我的迷醉。

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
甜美是夢裡的光輝。

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
她的負心,我的傷悲。

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
在夢的悲哀裡心碎!

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
黯淡是夢裡的光輝!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quốc Đoan

Tôi không biết gió
Thổi về phương nào
Tôi giờ đang luyến mộng
Ôi giấc mơ êm ái ngọt ngào

Tôi không biết gió
Thổi về phương nào
Tôi giờ đang luyến mộng
Nàng ôn tồn, tôi cứ mê man


Tôi không biết gió
Thổi về phương nào
Tôi giờ đang luyến mộng
Ôi giấc mơ tươi dịu biết bao

Tôi không biết gió
Thổi về phương nào
Tôi giờ đang luyến mộng
Nàng bạc tình tôi đau đớn biết bao

Tôi không biết gió
Thổi về phương nào
Tôi giờ đang luyến mộng
Nát lòng tôi vì giấc mơ đau

Tôi không biết gió
Thổi về phương nào
Tôi giờ đang luyến mộng
Ánh sáng chìm ảm đạm biết bao


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Ngã bất tri đạo phong

我不知道風

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
在夢的輕波里依洄。

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
她的溫存,我的迷醉。

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
甜美是夢裡的光輝。

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
她的負心,我的傷悲。

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
在夢的悲哀裡心碎!

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
黯淡是夢裡的光輝!

徐志摩


Ngã bất tri đạo phong

Ngã bất tri đạo phong
Thị tại na nhất cá phương hướng xuy
Ngã thị tại mộng trung ,
Tại mộng đích khinh ba lý y hồi .

Ngã bất tri đạo phong
Thị tại na nhất cá phương hướng xuy
Ngã thị tại mộng trung ,
Tha đích ôn tồn , ngã đích mê túy .

Ngã bất tri đạo phong
Thị tại na nhất cá phương hướng xuy
Ngã thị tại mộng trung ,
Điềm mỹ thị mộng lý đích quang huy .

Ngã bất tri đạo phong
Thị tại na nhất cá phương hướng xuy
Ngã thị tại mộng trung ,
Tha đích phụ tâm , ngã đích thương bi .

Ngã bất tri đạo phong
Thị tại na nhất cá phương hướng xuy
Ngã thị tại mộng trung ,
Tại mộng đích bi ai lý tâm toái !

Ngã bất tri đạo phong
Thị tại na nhất cá phương hướng xuy
Ngã thị tại mộng trung ,
Ảm đạm thị mộng lý đích quang huy !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời