05/12/2022 14:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi không biết gió thổi về phương nào
我不知道風是在那一個方向吹

Tác giả: Từ Chí Ma - 徐志摩

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2008 00:31

 

Nguyên tác

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
在夢的輕波里依洄。

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
她的溫存,我的迷醉。

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
甜美是夢裡的光輝。

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
她的負心,我的傷悲。

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
在夢的悲哀裡心碎!

我不知道風
是在那一個方向吹
我是在夢中,
黯淡是夢裡的光輝!

Bản dịch của Nguyễn Quốc Đoan

Tôi không biết gió
Thổi về phương nào
Tôi giờ đang luyến mộng
Ôi giấc mơ êm ái ngọt ngào

Tôi không biết gió
Thổi về phương nào
Tôi giờ đang luyến mộng
Nàng ôn tồn, tôi cứ mê man[1]

Tôi không biết gió
Thổi về phương nào
Tôi giờ đang luyến mộng
Ôi giấc mơ tươi dịu biết bao

Tôi không biết gió
Thổi về phương nào
Tôi giờ đang luyến mộng
Nàng bạc tình tôi đau đớn biết bao

Tôi không biết gió
Thổi về phương nào
Tôi giờ đang luyến mộng
Nát lòng tôi vì giấc mơ đau

Tôi không biết gió
Thổi về phương nào
Tôi giờ đang luyến mộng
Ánh sáng chìm ảm đạm biết bao
[1] Bản dịch thiếu một khổ, xin tự ý dịch bổ sung - Điệp luyến hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Chí Ma » Tôi không biết gió thổi về phương nào