Tim tôi chan chứa thương yêu
Yêu ngàn sao sáng phiêu diêu trên trời
Lung linh tinh tú cao ngồi
Diệu huyền muôn chuyện trần đời khôn so

Dù hoàng hôn lạnh co ro
Hay ban mai lạnh âm u bầu trời
Non cao bãi biển mưa rồi
Thì nghìn thu mãi sáng ngời ánh sao

Hoa khoe ai hiểu lòng đâu
Bé thơ sung sướng ngắm sao trước lầu
Soi đường lữ khách đêm thâu
Linh hồn lấp lánh xa bao dặm nghìn

Đó đây có phải hồn mình
Pha lê vụn vỡ long lanh khó hàn
Rải vung đồng bãi hoang tàn
Đã từng nếm trải bao phen tình đời
Bên thềm dế vẫn buông lời
Nỉ non thê thiết cho tôi lệ trào

Phanh trần để ngực trắng phau
Tâm tình ai hiểu cho sao một ngày
Mặc cho hư thực đời này
Mặc cho sinh diệt xưa nay đổi dời
Bao la trong cõi đất trời
Muôn vì sao sáng nơi nơi không mờ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)