Khối đá rắn đây xù xì xấu xí,
Chùm bách hợp kia lộng lẫy tươi xinh,
Nhưng khi ánh trăng vẽ bóng hoa lên đá,
Khối đá thô cũng đẹp đẽ dáng hình.
Tôi là khối xác thịt tầm thường béo phệ,
Nàng có dung nhan như tiên nữ giáng trần;
Khi tình yêu đưa nàng vào lòng tôi ôm bế,
Tôi như anh hùng đã được hoá thân!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)