Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Trung hiện đại
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2008 01:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/03/2008 11:46

去吧

去吧,人間,去吧!
我獨立在高山的峰上;
去吧,人間,去吧!
我面對著無極的穹蒼。
去吧,青年,去吧!
與幽谷的香草同埋;
去吧,青年,去吧!
悲哀付與暮天的群鴉。
去吧,夢鄉,去吧!
我把幻景的玉杯摔破;
去吧,夢鄉,去吧!
我笑受山風與海濤之賀。
去吧,種種,去吧!
當前有插天的高峰;
去吧,一切,去吧!
當前有無窮的無窮!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quốc Đoan

Từ biệt, đời ơi, từ biệt
Ta một mình trên đỉnh non cao
Từ biệt, người ơi, từ biệt
Đối diện trời lồng lộng vòm xanh
Tạm biệt, bạn trẻ ơi, tạm biệt
Nào, chan hoà cùng ngát cỏ hang sâu
Đi đi, bạn ơi, đi nhé
Trả sầu đau cho quạ trời chiều
Đi thôi, mộng ơi, đi nhé
Ta đập tan ly hư huyễn ngọc kia
Đi thôi, mộng ơi, đi nhé
Ta cười vui hứng gió núi ba đào
Đi thôi, tất cả, đi thôi
Kìa, trước mặt núi ngạo trời chót vót
Đi thôi, hết thảy, đi thôi
Là vô cùng của vô cùng phía trước.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Khứ ba

去吧
   
   去吧,人間,去吧!
   我獨立在高山的峰上;
   去吧,人間,去吧!
   我面對著無極的穹蒼。
   去吧,青年,去吧!
   與幽谷的香草同埋;
   去吧,青年,去吧!
   悲哀付與暮天的群鴉。
   去吧,夢鄉,去吧!
   我把幻景的玉杯摔破;
   去吧,夢鄉,去吧!
   我笑受山風與海濤之賀。
   去吧,種種,去吧!
   當前有插天的高峰;
   去吧,一切,去吧!
   當前有無窮的無窮!

   徐志摩

Khứ ba

Khứ ba , nhân gian , khứ ba !
Ngã độc lập tại cao sơn đích phong thượng ;
Khứ ba , nhân gian , khứ ba !
Ngã diện đối trứ vô cực đích khung thương .
Khứ ba , thanh niên , khứ ba !
Dữ u cốc đích hương thảo đồng mai ;
Khứ ba , thanh niên , khứ ba !
Bi ai phó dữ mộ thiên đích quần nha .
Khứ ba , mộng hương , khứ ba !
Ngã bả huyễn cảnh đích ngọc bôi suất phá ;
Khứ ba , mộng hương , khứ ba !
Ngã tiếu thụ sơn phong dữ hải đào chi hạ 。
Khứ ba , chủng chủng , khứ ba !
Đương tiền hữu sáp thiên đích cao phong ;
Khứ ba , nhất thiết , khứ ba !
Đương tiền hữu vô cùng đích vô cùng !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời