01/07/2022 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi thôi
去吧

Tác giả: Từ Chí Ma - 徐志摩

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2008 01:34

 

Nguyên tác

去吧,人間,去吧!
我獨立在高山的峰上;
去吧,人間,去吧!
我面對著無極的穹蒼。
去吧,青年,去吧!
與幽谷的香草同埋;
去吧,青年,去吧!
悲哀付與暮天的群鴉。
去吧,夢鄉,去吧!
我把幻景的玉杯摔破;
去吧,夢鄉,去吧!
我笑受山風與海濤之賀。
去吧,種種,去吧!
當前有插天的高峰;
去吧,一切,去吧!
當前有無窮的無窮!

Bản dịch của Nguyễn Quốc Đoan

Từ biệt, đời ơi, từ biệt
Ta một mình trên đỉnh non cao
Từ biệt, người ơi, từ biệt
Đối diện trời lồng lộng vòm xanh
Tạm biệt, bạn trẻ ơi, tạm biệt
Nào, chan hoà cùng ngát cỏ hang sâu
Đi đi, bạn ơi, đi nhé
Trả sầu đau cho quạ trời chiều
Đi thôi, mộng ơi, đi nhé
Ta đập tan ly hư huyễn ngọc kia
Đi thôi, mộng ơi, đi nhé
Ta cười vui hứng gió núi ba đào
Đi thôi, tất cả, đi thôi
Kìa, trước mặt núi ngạo trời chót vót
Đi thôi, hết thảy, đi thôi
Là vô cùng của vô cùng phía trước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Chí Ma » Đi thôi