Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tổ Chi Vọng (2 bài)
- Hùng Liễn (1 bài)
- Vương Đàm (1 bài)
- Tôn Nguyên Tương (1 bài)
- Hoà Thân (2 bài)
Tạo ngày 08/05/2019 20:41 bởi tôn tiền tử
Tống Tương 宋湘 (1756-1826) là thi nhân đời Thanh, tự Hoán Tương 煥襄, hiệu là Chỉ Loan 芷灣, người châu Gia Ứng, Quảng Đông (nay là huyện Mai), tiến sĩ năm Gia Khánh thứ 4, từng làm biên tu Điển Thí, Xuyên Quý và chi phủ Khúc Tĩnh, Vân Nam, thự Quảng Nam, Vĩnh Xương, cuối cùng quan lương đạo Hà Bắc. Thơ nổi tiếng ngang Lê Giản, phong cách thơ thẳng thắn tự nhiên, phản đối bắt trước phóng theo, người đi đầu đổi mới thi ca. Tác phẩm có Hồng hạnh sơn phòng thi sao, Bất dịch cư trai tập.