Một bài thơ đã đi sâu vào tâm thức tôi từ khi còn là cậu học trò phổ thông. Tôi còn nhớ mình đã học thuộc lòng bài thơ này và đọc nó trong đầu một cách say mê. Không chỉ là học thuộc lòng theo yêu cầu của cô giáo mà là bài thơ đã tự ngấm sâu vào hồn tôi bằng sức hấp dẫn vốn có của nó.
Link ngâm bài thơ:
http://www.youtube.com/watch?v=dA_NNwbqk5k


j