Cũng giống như hang Pắc Pó ở Cao Bằng
Chở che Bác trong đêm đen, gió bão
Chúng tôi sống trong lòng địa đạo
Điạ đạo bọc chúng tôi như kén bọc tằm
Địa đạo Củ Chi cũng như hang Pắc Pó ở Cao Bằng
Nhưng ở Củ Chi chúng tôi còn được ngồi quây quần bên đống lửa
Ngắm trời xanh qua lỗ thông hơi
Địa đạo Củ Chi chúng tôi còn có đôi
Chúng tôi còn có nhau sớm tối
Pắc Pó bao đêm Bác chỉ một mình
Địa đạo Củ Chi chúng tôi còn có lá rừng che, ai che chở cho Người
bên núi Mác
Những lúc không phải lo chống càn chúng tôi còn được ngồi đọc sách
Bác biết làm gì trong những lúc cô đơn
Gian khổ ở Củ Chi càng làm cho chúng tôi thương Bác nhiều hơn
Thương Bác chúng tôi học ở Người tình yêu thương, sức chịu đựng
Che chở cho đồng bào, nhóm nhen niềm hy vọng
Bác đã cho chúng tôi nghị lực để vượt qua chết chóc, bệnh tật ngay
trong lòng địa đạo Củ Chi
Và địa đạo Củ Chi đã che chở cho chúng tôi như Bác chở che
Như Bác từng xây nên những địa- đạo-lòng-người từ Pắc Pó


Việt Trì, ngày 8/8/2017

Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017