Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2018 08:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/02/2018 08:17

吹簫倚

吹簫度新曲,
未合宮與商。
野音但趣適,
非要悅君王。

 

Xuy tiêu ỷ

Xuy tiêu độ tân khúc,
Vị hợp cung dữ thương.
Dã âm đãn thú thích,
Phi yếu duyệt quân vương.

 

Dịch nghĩa

Thổi sáo đưa khúc mới
Chưa hợp với Cung, Thương
Tiếng quê nghe vẫn thích
Không lựa vừa lòng vua


Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiếu sử và thi văn) Sài Gòn, 1970

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng

Sáo thổi một khúc tân ca
Cung, thương chưa hợp cũng là tiếng đưa
Tiếng quê nghe đến vẫn ưa
Nào ai mong mỏi cho vừa lòng vua

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thổi tiêu đưa khúc mới ca,
Cung, Thương chưa hợp nhưng mà vẫn hay
Tiếng quê nghe vẫn thích ngay
Lựa không được tiếng trình bày vua ưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thổi sáo ngân điệu mới
Chưa hợp giọng cung thương
Tiếng quê nghe vẫn thích
Không hợp ý quân vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời