17/10/2021 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuy tiêu ỷ
吹簫倚

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2018 08:16

 

Nguyên tác

吹簫度新曲,
未合宮與商。
野音但趣適,
非要悅君王。

Phiên âm

Xuy tiêu độ tân khúc,
Vị hợp cung dữ thương[1].
Dã âm đãn thú thích,
Phi yếu duyệt quân vương.

Dịch nghĩa

Thổi sáo đưa khúc mới
Chưa hợp với Cung, Thương
Tiếng quê nghe vẫn thích
Không lựa vừa lòng vua

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Bửu Dưỡng

Sáo thổi một khúc tân ca
Cung, thương chưa hợp cũng là tiếng đưa
Tiếng quê nghe đến vẫn ưa
Nào ai mong mỏi cho vừa lòng vua
Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiếu sử và thi văn) Sài Gòn, 1970
[1] Vốn âm nhạc Việt Nam ngày xưa đã theo âm nhạc Trung Hoa, phát minh đời vua Huyền Tông nhà Đường, có 5 thanh âm gọi là ngũ âm: cung, thương, dốc, chuỷ, vũ. Thường trong câu thơ không nói đến cả năm âm, chỉ nói vắn tắt hai âm đầu là cung và thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Xuy tiêu ỷ