Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2018 20:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/02/2018 20:37

詠曉

長樂花鐘動,
層城金鎖開。
夢來嫌夜盡,
妝艷畏人來。
宮鶯和淚碎,
井格沇愁回。
芳意不深淺,
看此博山灰。

 

Vịnh hiểu

Trường Lạc hoa chung động,
Tăng Thành kim toả khai.
Mộng lai hiềm dạ tận,
Trang diễm uý nhân lai.
Cung oanh hoà lệ toái,
Tỉnh cách duyện sầu hồi.
Phương ý bất thâm thiển,
Khán thử bác sơn hôi.


Trường Lạc, Tăng Thành là tên một cung vua và cửa thành đẹp có tiếng thời nhà Hán. Ở đây chỉ cung cấm. Bài thơ này muốn mượn cảnh người cung nữ không được vua yêu để nói nỗi buồn mênh mang không sao cản nổi

Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Chuông hoa Trường Lạc gióng vang
Tăng Thành lớp lớp khoá vàng mở tung
Mộng dài đêm ngắn não nùng
Điểm trang sợ khách ngang chừng rẽ qua
Tiếng oanh khua suối lệ nhoà
Dây gầu chạm giếng như va khối sầu
Ý thơ nào kể nông sâu
Non xa nhìn khắp rợp màu tro bay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuông hoa Trường Lạc vang,
Tăng Thành mở khoá vàng.
Mộng đến hiềm đêm ngắn,
Làm đẹp sợ đến người sang.
Tiếng oanh khua suối lệ,
Dây gầu chạm khối sầu.
Thơm ý nào nông sâu,
Trông rợp núi tro bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chuông  hoa Trường Lạc đổ
Tăng Thành mở khoá vàng
Mộng đến e đêm ngắn
Trang điểm sợ người sang
Oanh kêu suối lệ chảy
Gầu khua mối sầu tràn
Ý thơm đâu nhiều ít
Khắp núi bụi tro lan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời