14/08/2022 09:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hiểu
詠曉

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2018 20:34

 

Nguyên tác

長樂花鐘動,
層城金鎖開。
夢來嫌夜盡,
妝艷畏人來。
宮鶯和淚碎,
井格沇愁回。
芳意不深淺,
看此博山灰。

Phiên âm

Trường Lạc hoa chung động,
Tăng Thành kim toả khai.
Mộng lai hiềm dạ tận,
Trang diễm uý nhân lai.
Cung oanh hoà lệ toái,
Tỉnh cách duyện sầu hồi.
Phương ý bất thâm thiển,
Khán thử bác sơn hôi.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Chuông hoa Trường Lạc gióng vang
Tăng Thành lớp lớp khoá vàng mở tung
Mộng dài đêm ngắn não nùng
Điểm trang sợ khách ngang chừng rẽ qua
Tiếng oanh khua suối lệ nhoà
Dây gầu chạm giếng như va khối sầu
Ý thơ nào kể nông sâu
Non xa nhìn khắp rợp màu tro bay
Trường Lạc, Tăng Thành là tên một cung vua và cửa thành đẹp có tiếng thời nhà Hán. Ở đây chỉ cung cấm. Bài thơ này muốn mượn cảnh người cung nữ không được vua yêu để nói nỗi buồn mênh mang không sao cản nổi

Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Vịnh hiểu