風急水雲昏,
潮頭白馬奔。
萬方殊起落,
一氣捲乾坤。
近海聲油壯,
經沙勢欲反。
不平緣底事,
誰問伍胥魂。

 

Triều

Phong cấp thuỷ vân hôn,
Triều đầu bạch mã bôn.
Vạn phương thù khởi lạc,
Nhất khí quyển càn khôn.
Cận hải thanh du tráng,
Kinh sa thế dục phiên.
Bất bình duyên để sự,
Thuỳ vấn Ngũ Tư hồn.

 

Dịch nghĩa

Gió thổi mạnh nước và mây tối mịt
Đầu ngọn triều ngựa trắng chạy nhanh
Muôn nơi dâng lên rút xuống khác nhau
Một luồng nguyên khí cuốn thu trời đất
Nơi gần biển tiếng gầm càng mạnh
Chỗ cát đùn đầy thế muốn lật lên
Nỗi bất bình duyên do sao vậy
Ai hỏi thử hồn Ngũ Tử Tư


Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình

Gió thổi, nước đen trời
Từng đoàn ngựa trắng bơi
Xuống lên muôn khoảnh sóng
Trên dưới một làn hơi
Khít bợc, mòi xao mạnh
Xa bờ, cát chảy dài
Vì đâu nên nỗi giận
Hồn Ngũ Tử Tư ơi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió thổi nước mây kéo tối trời,
Ngọn triều ngựa trắng ngẩng đầu bơi.
Khác nhau các chốn nước lên xuống,
Nguyên khí một luồng thu đất trời.
Gần biển tiếng gầm càng dội mạnh,
Đùn đầy chỗ cát lật lên phơi.
Bất bình nguyên cớ vì sao vậy,
Hỏi Tử Tư hồn ông thử coi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió lớn mây nước mịt
Ngọn triều ngựa trắng bay
Muôn chốn hình lên xuống
Một khí thu đất trời
Gần bờ, tiếng gầm lớn
Qua bãi ,cát tuôn nhào
Xin hỏi hồn tướng Sở
Bất bình duyên cớ sao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời