18/01/2021 18:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triều

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2018 07:56

 

Nguyên tác

風急水雲昏,
潮頭白馬奔。
萬方殊起落,
一氣捲乾坤。
近海聲油壯,
經沙勢欲反。
不平緣底事,
誰問伍胥魂。

Phiên âm

Phong cấp thuỷ vân hôn,
Triều đầu bạch mã bôn.
Vạn phương thù khởi lạc,
Nhất khí quyển càn khôn.
Cận hải thanh du tráng,
Kinh sa thế dục phiên.
Bất bình duyên để sự,
Thuỳ vấn Ngũ Tư[1] hồn.

Dịch nghĩa

Gió thổi mạnh nước và mây tối mịt
Đầu ngọn triều ngựa trắng chạy nhanh
Muôn nơi dâng lên rút xuống khác nhau
Một luồng nguyên khí cuốn thu trời đất
Nơi gần biển tiếng gầm càng mạnh
Chỗ cát đùn đầy thế muốn lật lên
Nỗi bất bình duyên do sao vậy
Ai hỏi thử hồn Ngũ Tử Tư

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình

Gió thổi, nước đen trời
Từng đoàn ngựa trắng bơi
Xuống lên muôn khoảnh sóng
Trên dưới một làn hơi
Khít bợc, mòi xao mạnh
Xa bờ, cát chảy dài
Vì đâu nên nỗi giận
Hồn Ngũ Tử Tư ơi!
Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994
[1] Tức Ngũ Tử Tư, một trung thần của nước Ngô, vua Phù Sai nghe lời gièm pha buộc phải tự vẫn và ném thây xuống sông Tiền Đường. Về sau người ta cho rằng ông được làm thần sông và mỗi lần sông nổi sóng dữ, đó là cơn giận của ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Triều