Thuỵ khởi

Thuỵ khởi ngũ canh sơ,
Tiêu nhiên tịch chư tưởng.
Thước vĩ hương vị tiêu,
Nhất đình thu diệp hưởng.


Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương, NXB Thuận Hoá, 1994

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Dậy ngồi lúc trống điểm canh
Vắng im mọi nghĩ nhớ ngầm lắng vơi
Mùi hương bàn Phật chưa phai
Đầy sân tiếng lá thu rơi vang vào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Canh năm vừa trở giấc
Lặng lẻ, ý xa vời
Nén hương mùi chưa nhạt
Sân thu vèo lá rơi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trở giấc trống canh vừa điểm năm,
Tự nhiên suy tưởng chợt mù tăm.
Chưa tàn hương đốt trên bàn Phật,
Xào xạc sân thu rơi lá nằm.

15.00
Trả lời