23/10/2021 00:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỵ khởi

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2008 04:08

 

Phiên âm

Thuỵ khởi ngũ canh sơ,
Tiêu nhiên tịch chư tưởng.
Thước vĩ hương vị tiêu,
Nhất đình thu diệp hưởng.

Bản dịch của Lương An

Dậy ngồi lúc trống điểm canh
Vắng im mọi nghĩ nhớ ngầm lắng vơi
Mùi hương bàn Phật chưa phai
Đầy sân tiếng lá thu rơi vang vào
Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương, NXB Thuận Hoá, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Thuỵ khởi