述懷其二

星象宵誰景,
貔貅日戍邊。
虛生難報國,
何計已回遷。
書甲戔戔冷,
燈花故故園。
不眠頻藥茗,
詩誦四和篇。

 

Thuật hoài kỳ 2

Tinh tượng tiêu thuỳ cảnh,
Tỳ hưu nhật thú biên.
Hư sinh nan báo quốc,
Hà kế dĩ hồi thiên.
Thư giáp tiên tiên lãnh,
Đăng hoa cố cố viên.
Bất miên tần dược mính,
Thi tụng tứ hoà thiên.


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Sao đêm vằng vặc dọi
Lính thú trẩy đi hoài
Sống hờ khôn giúp nước
Mẹo giỏi đâu xoay trời
Viện sách lạnh ngăn ngắt
Đèn vườn dõi dõi soi
Khó ngủ pha trà suốt
Ngâm hoạ bốn bài chơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sao đêm vằng vặc sang soi,
Trẩy đi lính thú khắp ngòi khắp sông.
Sống hờ khôn giúp nước non,
Mẹo hay đâu thể vận mong xoay trời.
Vắng tanh viện sách lạnh rồi,
Đèn vườn anh dõi dõi soi đi tuần.
Pha trà khó ngủ bao lần,
Bốn bài ngâm hoạ xoay vần nghe chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sao đêm vằng vặc chiếu soi
Tháng năm lính thú giữ nơi biên đình
Không tài báo quốc hư danh
Đổi thay vận hội đâu tìm kế hay
Lạnh lùng viện sách heo may
Đèn vườn đâu đó chiếu soi lập loà
Đêm khuya khó ngủ pha trà
Một mình lặng lẽ ngâm nga bốn bài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời