02/07/2022 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hoài kỳ 2
述懷其二

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2018 14:54

 

Nguyên tác

星象宵誰景,
貔貅日戍邊。
虛生難報國,
何計已回遷。
書甲戔戔冷,
燈花故故園。
不眠頻藥茗,
詩誦四和篇。

Phiên âm

Tinh tượng tiêu thuỳ cảnh,
Tỳ hưu nhật thú biên.
Hư sinh nan báo quốc,
Hà kế dĩ hồi thiên.
Thư giáp tiên tiên lãnh,
Đăng hoa cố cố viên.
Bất miên tần dược mính,
Thi tụng tứ hoà thiên.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Sao đêm vằng vặc dọi
Lính thú trẩy đi hoài
Sống hờ khôn giúp nước
Mẹo giỏi đâu xoay trời
Viện sách lạnh ngăn ngắt
Đèn vườn dõi dõi soi
Khó ngủ pha trà suốt
Ngâm hoạ bốn bài chơi
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Thuật hoài kỳ 2