Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2018 14:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/02/2018 14:49

述懷其一

耿耿緣何事,
深宵坐屢移。
雨聲趨喝猛,
風勢颯樓巍。
海內徵求變,
軍中路布遲。
家猶應不已,
聖主設籌思。

 

Thuật hoài kỳ 1

Cảnh cảnh duyên hà sự,
Thâm tiêu toạ lũ di.
Vũ thanh xu hát mãnh,
Phong thế táp lâu nguy.
Hải nội trưng cầu biến,
Quân trung lộ bố trì.
Gia do ưng bất dĩ,
Thánh chủ thiết trù ti (tư).


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Canh cánh vì đâu mãi
Ngồi đứng suốt canh thâu
Mưa dồn khe nước lũ
Gió táp mái lầu cao
Việc nước đòi thay đổi
Tin thắng nào thấy đâu
Thánh hoàng trù tính mãi
Chưa ra kế nhiệm màu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Canh cánh sự việc đâu đâu,
Đứng ngồi mãi suốt đêm dài nghĩ suy
Mưa dồn khe nước lũ đi
Lầu cao gió táp sá gì nguy nga
Đòi thay việc nước đổi hoài
Tin nào thắng lợi thấy ngày báo đâu
Chưa ra kế hoạch nhiệm màu
Thánh hoàng trù tính mãi nào thành công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Việc đâu canh cánh cõi lòng
Suốt đêm ngồi đứng chờ mong não nề
Mưa to khe nước tràn trề
Lầu cao gió thổi bốn bề lao xao
Nước nhà cần đổi thay mau
Việc quân đâu thấy tin hay báo mừng
Thánh hoàng liệu mãi chưa xong
Băn khoăn biết lựa mưu thần nào đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời