30/11/2021 09:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hoài kỳ 1
述懷其一

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2018 14:48

 

Nguyên tác

耿耿緣何事,
深宵坐屢移。
雨聲趨喝猛,
風勢颯樓巍。
海內徵求變,
軍中路布遲。
家猶應不已,
聖主設籌思。

Phiên âm

Cảnh cảnh duyên hà sự,
Thâm tiêu toạ lũ di.
Vũ thanh xu hát mãnh,
Phong thế táp lâu nguy.
Hải nội trưng cầu biến,
Quân trung lộ bố trì.
Gia do ưng bất dĩ,
Thánh chủ thiết trù ti (tư).

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Canh cánh vì đâu mãi
Ngồi đứng suốt canh thâu
Mưa dồn khe nước lũ
Gió táp mái lầu cao
Việc nước đòi thay đổi
Tin thắng nào thấy đâu
Thánh hoàng trù tính mãi
Chưa ra kế nhiệm màu
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Thuật hoài kỳ 1