雜言

村女泰嬌癡,
垂髫喜喭幘。
不知芍葯花,
輕折贈賓客。

 

Tạp ngôn

Thôn nữ thái kiều si,
Thuỳ thiều hỉ ngạn trách.
Bất tri thược dược hoa,
Khinh chiết tặng tân khách.


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương (Ngô Văn Phú, Ngô Linh Ngọc dịch), NXB Văn học, 1991

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gái quê còn ngây thơ
Tóc xoã chếch khăn là
Chẳng biết hoa thược dược
Hái tặng khách đường xa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gái quê tóc buông xoã
Ngây thơ vấn khăn là
Biết đâu hoa thược dược
Hái tặng khách đường xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thôn nữ đẹp chất phác
Tóc buông vui khăn xoà
Không biết tên thược dược
Nhẹ hái tặng khách hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gái quê xoả tóc buông loà xoà,
Chải chốc ngây thơ khăn vấn là.
Chẳng biết hoa này là thược dược,
Lại đem hái tặng khách đường xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời