08/08/2020 20:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp ngôn
雜言

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/01/2014 18:58

 

Nguyên tác

村女泰嬌癡,
垂髫喜喭幘。
不知芍葯花,
輕折贈賓客。

Phiên âm

Thôn nữ thái kiều si,
Thuỳ thiều hỉ ngạn trách.
Bất tri thược dược hoa,
Khinh chiết tặng tân khách.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gái quê còn ngây thơ
Tóc xoã chếch khăn là
Chẳng biết hoa thược dược
Hái tặng khách đường xa
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương (Ngô Văn Phú, Ngô Linh Ngọc dịch), NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Tạp ngôn