殘卒

亂尸叢裡拔身還,
一領單衣戰血班。
倚杖獨沽山店酒,
自言生入海雲觀。

 

Tàn tốt

Loạn thi tùng lý bạt thân hoàn,
Nhất lĩnh đơn y chiến huyết ban.
Ỷ trượng độc cô sơn điếm tửu,
Tự ngôn sinh nhập Hải Vân quan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Sa trường, bờ bụi lết về,
Tả tơi áo chiến, máu me lạnh dồn.
Tìm mua rượu quán đầu non,
Sống thề quyết lại nhập đồn Hải Vân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sa trường may sót tấm thân tàn
Áo chiến tơi bời máu đỏ loang
Chống gậy lên non tìm quán rượu
Sống thề trở lại Hải Vân quan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Loạn quân may sót tấm thân tàn,
Một mảnh nhung y máu đỏ tràn.
Chống gậy một mình tìm quán rượu,
Sống còn thề lại Hải Vân quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời