山中

嘹喨碧林中,
樵歌聽清絕。
晚風捲谿雲,
明月塡山缺。

 

Sơn trung

Liệu lượng bích lâm trung,
Tiều ca thính thanh tuyệt.
Vãn phong quyển khê vân,
Minh nguyệt điền sơn khuyết.

 

Dịch nghĩa

Véo von trong rừng xanh
Tiếng tiều phu trong tuyệt
Gió chiều cuốn mây khe
Trăng sáng thay núi hở

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Véo von trầm bổng rừng xanh
Tiếng ca kiếm củi trong ngần bên tai
Mây khe gió cuộn trải dài
Một vành núi khuyết trăng cài khéo ghê


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng

Rừng xanh những tiếng véo von
Tiều phu cất tiếng vẫn còn thanh trong
Gió chiều mây cuốn khe cong
Bóng trăng xuyên thẳng qua tròng núi kia


Nguồn: Tùng Thiện Vương (Tiểu sử và thi văn), Sài Gòn, 1970
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Véo von tiếng hát trong rừng xanh,
Trong tuyệt tiếng tiều xuyên lá cành.
Trong vắt suối mây chiều gió cuốn,
Xuyên khe trăng sáng núi hở thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Réo rắt rừng xanh vang tiếng hát
Tiếng ai trong vắt tuyệt vời thay
Gió chiều khẻ cuốn làn mây suối
Rạng bóng trăng lên lõm núi cài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời