20/10/2021 01:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung
山中

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2018 22:01

 

Nguyên tác

嘹喨碧林中,
樵歌聽清絕。
晚風捲谿雲,
明月塡山缺。

Phiên âm

Liệu lượng bích lâm trung,
Tiều ca thính thanh tuyệt.
Vãn phong quyển khê vân,
Minh nguyệt điền sơn khuyết.

Dịch nghĩa

Véo von trong rừng xanh
Tiếng tiều phu trong tuyệt
Gió chiều cuốn mây khe
Trăng sáng thay núi hở

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Véo von trầm bổng rừng xanh
Tiếng ca kiếm củi trong ngần bên tai
Mây khe gió cuộn trải dài
Một vành núi khuyết trăng cài khéo ghê
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Sơn trung