Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2018 14:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/02/2018 15:03

閒居

小院數株松竹,
橫塘十丈芝荷。
曉色林中鳥喚,
夕陽江上漁歌。

 

Nhàn cư

Tiểu viện sổ châu tùng trúc,
Hoành đường thập trượng chi hà.
Hiểu sắc lâm trung điểu hoán,
Tịch dương giang thượng ngư ca.

 

Dịch nghĩa

Nơi viện nhỏ có mấy cây tùng cây trúc
Dưới hồ rộng mười trượng có mấy cây ấu cây sen
Khi sắc trời ban mai đàn chim kêu trong rừng
Lúc bóng xế buổi chiều ngư phủ hát trên sông

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Viện nhỏ vài hàng tùng trúc
Hồ trong mười trượng ấu, sen
Sớm mai, trong rừng, chim gọi
Sông chiều, thuyền cá, ca lên


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng

Viện nhỏ nào tùng với trúc chen
Hồ đo mười trượng ấu cùng sen
Chim kêu buổi sáng trong rừng vắng
Chài hát trên sông bóng lẫn đèn


Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiểu sử và thi văn), Sài Gòn, 1970
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Viện nhỏ có vài cây trúc, tùng,
Dưới hồ mười trượng ấu cùng sen.
Chim kêu sáng sớm trong rừng vắng,
Ngư phủ xế chiều sông hát quen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Viện nhỏ mấy cây tùng, trúc
Hồ trong mười trượng chi, sen
Rừng mai tiếng chim lảnh lót
Sông chiều chài hát vang lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời