28/10/2021 15:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhàn cư
閒居

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2018 14:40

 

Nguyên tác

小院數株松竹,
橫塘十丈芝荷。
曉色林中鳥喚,
夕陽江上漁歌。

Phiên âm

Tiểu viện sổ châu tùng trúc,
Hoành đường thập trượng chi hà.
Hiểu sắc lâm trung điểu hoán,
Tịch dương giang thượng ngư ca.

Dịch nghĩa

Nơi viện nhỏ có mấy cây tùng cây trúc
Dưới hồ rộng mười trượng có mấy cây ấu cây sen
Khi sắc trời ban mai đàn chim kêu trong rừng
Lúc bóng xế buổi chiều ngư phủ hát trên sông

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Viện nhỏ vài hàng tùng trúc
Hồ trong mười trượng ấu, sen
Sớm mai, trong rừng, chim gọi
Sông chiều, thuyền cá, ca lên
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Nhàn cư